Gemeentes en provincies

Als (school)directeuren, burgemeesters, dijkgraven en rectors door het hele land zich uitspreken tegen deze investeringen kan ABP onze oproep niet negeren.

Vraag het gemeente- of provinciebestuur zich publiekelijk uit te spreken tegen ABP’s fossiele investeringen: onderteken een open brief aan de burgemeester of gedeputeerde of start zelf een brievenactie.

Zoek je lokale campagne
Jouw locatie