Skip to main content

Aan: Mevrouw van der Zande, de heer Hoppzak, de heer Peters en de heer van Laarhoven

HML en VO Haaglanden willen een fossielvrij pensioen

Beste Conny, Boris , Arno en Peter,

Met veel plezier werk ik voor HML en voor VO Haaglanden aan de toekomst van de leerlingen, de organisatie en mijzelf.
Tegelijkertijd beleg ik via mijn pensioengeld bij ABP in bedrijven die onachtzaam omgaan met de toekomst.

Ik vind het onacceptabel dat mijn pensioengeld bijdraagt aan de verslechtering van de aarde en andermans leefomgeving, maar ik kan niet naar een ander pensioenfonds. Wel is ABP wettelijk wel verplicht te luisteren naar deelnemers. Ik schrijf ze. Doen jullie mee? Ik vraag jullie je uit te spreken tegen de fossiele investeringen van ABP. Het zijn er minder dan voorheen, maar nog steeds veel te veel. De openbare uitspraken van bestuursvoorzitter Corien Wortmann klinken sympathiek maar stroken niet met de handelingen van ABP en bijvoorbeeld het stemgedrag van ABP op aandeelhoudersvergaderingen. Via de website https://gofossilfree.org/nl/abp/ is hier meer informatie over te vinden.

Waarom is het belangrijk?

ABP moet bijdragen aan een snelle en rechtvaardige energietransitie om een veilige leefwereld te garanderen voor mensen over de hele wereld, toekomstige generaties èn pensioendeelnemers. Daarom moet ABP de volgende stappen zetten.

1. Divesteer uit fossiele brandstoffen
2. Stel een onafhankelijke, externe commissie van wetenschappers in die onderzoekt of ABP voldoet aan het 1,5 graden scenario van het Parijs-Akkoord.
3. Investeer het vrijgekomen geld in rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis.

Ons pensioen ligt in handen van werkgevers én werknemers, dus ik vraag jullie om je invloed op ABP uit te oefenen. Zouden jullie de volgende stappen willen zetten?

- Spreek je uit tegen de fossiele investeringen van ABP, en voeg onze onderwijsinstelling toe aan de lijst van publieke instellingen die een fossielvrij pensioen willen via http://www.abpfossielvrij.nl
- Neem rechtstreeks contact op met ABP om je bezwaren kenbaar te maken.

Vriendelijke groet,

Ilse Duijvestein
Docent op het Haags Montessori Lyceum, aangesloten bij VO Haaglanden

Hoe het overhandigd gaat worden

Digitaal.

Den Haag, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2021-05-25 09:31:31 +0200

10 handtekeningen verzameld