Skip to main content

Aan: College van Bestuur Inholland

Docenten van Hogeschool Inholland willen een fossielvrij pensioen

Deze campagne is beëindigd

Docenten van Hogeschool Inholland willen een fossielvrij pensioen

Best College van Bestuur van Inholland,

Dagelijks werken wij aan de toekomst van onze studenten. Tegelijkertijd financieren wij via ons pensioengeld bij ABP de klimaatcrisis die hun toekomst op het spel zet, en nu al ingrijpende gevolgen heeft. Hittegolven en droogtes veroorzaken overal ter wereld bosbranden en doden. Mensen verliezen hun huizen door orkanen en overstromingen. Wij vinden het onacceptabel dat ons pensioengeld hieraan bijdraagt, en willen dit graag anders zien. Zouden jullie willen meehelpen om dit bij ABP aan te kaarten?

Waarom is het belangrijk?

Volgens het klimaatakkoord van Parijs moet onze uitstoot drastisch naar beneden, willen we kans houden op een leefbare wereld. Dat vereist een snelle afbouw van de fossiele industrie. Toch investeert ABP maar liefst 17,4 miljard in meer dan 300 kolen-, olie- en gasbedrijven, waaronder in grote oliereuzen als Shell, ExxonMobil en Chevron. Naast dat deze bedrijven betrokken zijn in de zoektocht naar nieuwe fossiele projecten, lobbyen ze actief tegen effectief klimaatbeleid. Ook investeert ABP in bedrijven met kolenmijnen, in bedrijven die boren in het kwetsbare Noordpoolgebied, en die het vervuilende schaliegas produceren. Gezien de enorme uitdaging en noodzaak waar we voor staan, kunnen wij dit niet langer accepteren.

INVESTEREN IN FOSSIEL IS ONVERSTANDIG

Ook om financiële redenen baart het mij zorgen dat ABP investeert in een industrie die tot het verleden behoort. Financiële instellingen zoals het IMF waarschuwen voor de financiële risico’s van fossiele investeringen. Als we erin slagen om kolen, olie en gas in de grond te houden, zullen de meerderheid van de reserves van fossiele bedrijven niet gebruikt worden. Deze reserves worden dan zogenaamde ‘stranded assets’, en verliezen snel aan waarde, met een financieel verlies voor pensioendeelnemers. Daarnaast heeft recent onderzoek van wetenschappers Scholtens en Platinga aangetoond dat het rendement niet achteruit gaat als ABP uit fossiel stapt (zie ook: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/kolen-olie-en-gas-zijn-niet-nodig-voor-een-veilig-pensioen~b2632bf8/)

BELEG IN ONZE TOEKOMST

ABP moet stoppen met het financieren van de klimaatcrisis. Als grootste pensioenfonds van Europa heeft ABP een grote verantwoordelijkheid. Volgens artikel 135 van de Pensioenwet moeten pensioenfondsen beleggen in het belang van deelnemers. 58 procent van de ABP deelnemers geeft aan een duurzaam pensioen te willen. Het is overduidelijk dat investeren in de verhitting van de aarde niet in ons belang is. Wat hebben we aan een oudedagvoorziening in een onleefbare wereld?

WAT VRAGEN WE VAN ABP

ABP moet bijdragen aan een snelle en rechtvaardige energietransitie om een veilige leefwereld te garanderen voor mensen over de hele wereld, toekomstige generaties èn pensioendeelnemers. Daarom moet ABP de volgende stappen zetten:

1. Divesteer uit fossiele brandstoffen
2. Stel een onafhankelijke, externe commissie van wetenschappers in die onderzoekt of ABP voldoet aan het 1,5 graden scenario van het Parijs-Akkoord.
3. Investeer het vrijgekomen geld in rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis.

WAT KUNNEN JULLIE ALS COLLEGE VAN BESTUUR DOEN?

Ons pensioen ligt in handen van werkgevers én werknemers, dus het is belangrijk dat ook publieke instellingen hun invloed gaan aanwenden. Zouden jullie daarom de volgende stappen willen zetten?

- Spreek je publiekelijk uit tegen de fossiele investeringen van ABP
- Verzoek de VO-raad én de Stichting Zelfstandige Publieke werkgevers (ZPW) om bij ABP een fossielvrij pensioen te eisen.
- Neem rechtstreeks contact op met ABP om je bezwaren kenbaar te maken.

Samen kunnen wij zorgen dat ons pensioen bijdraagt aan een rechtvaardige transitie, met respect voor mensenrechten wereldwijd.

Vriendelijke groet,

Docenten Inholland Fossielvrij

Amsterdam, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

HBO

Updates

2021-11-01 10:36:17 +0100

Petitie is geslaagd met 222 handtekeningen

2020-12-17 12:04:58 +0100

100 handtekeningen verzameld

2020-12-08 13:17:55 +0100

50 handtekeningen verzameld

2020-12-02 16:45:26 +0100

25 handtekeningen verzameld

2020-12-02 11:48:49 +0100

10 handtekeningen verzameld