Skip to main content

Aan: Geert ten Dam

Maak mijn pensioen schoon!

Deze campagne is beëindigd

Beste leden van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam,

Wij wensen dat de Universiteit van Amsterdam zich namens ons uitspreekt tegen investeringen in fossiele brandstoffen.

Ons onderzoek en onderwijs is erop gericht om onze studenten en de samenleving als geheel een betere toekomst te bieden. Tegelijkertijd financiert ons pensioenfonds een mondiale klimaatcrisis die deze zelfde toekomst ernstig in gevaar brengt. De gevolgen zijn nu al verstrekkend: hittegolven en droogte veroorzaken overal ter wereld bosbranden en doden. Mensen verliezen hun huis door orkanen en overstromingen. Wij vinden het onaanvaardbaar dat ons pensioengeld bijdraagt ​aan deze rampspoed. Wij wensen daarom dat de Universiteit van Amsterdam zich namens ons uitspreekt en investeringen in fossiele brandstoffen afwijst.

Waarom is het belangrijk?

Volgens het klimaatakkoord van Parijs en recente wetenschappelijke bevindingen moet alle uitstoot van broeikasgassen drastisch worden verminderd als we een enigszins leefbare wereld willen behouden. Hiertoe moet de fossiele industrie versneld worden afgebouwd. In weerwil van dit feit heeft ABP maar liefst € 17,4 miljard geïnvesteerd in meer dan 300 kolen-, olie- en gasbedrijven, onder meer in oliegiganten als Shell, ExxonMobil en Chevron. Naast het gegeven dat deze bedrijven betrokken zijn bij het zoeken naar onaangeboorde voorraden fossiele brandstoffen, lobbyen ze actief tegen effectief klimaatbeleid en schenden ze al decennialang de mensenrechten van inheemse volkeren. ABP investeert zelfs in bedrijven met kolenmijnen, concerns die boren in het kwetsbare Arctische gebied en ondernemingen die vervuilend schaliegas produceren. We kunnen deze hopeloos verouderde en levensbedreigende beleggingen in dit tijdsgewricht niet meer accepteren. We willen werken en studeren aan een fossielvrije universiteit.INVESTEREN IN FOSSIELE BRANDSTOFFEN IS NIET DUURZAAM

Ook om financiële redenen baart het ons zorgen dat ABP investeert in een industrie die tot het verleden behoort. Financiële instellingen als het IMF waarschuwen voor de financiële risico’s van fossiele investeringen. Als we erin slagen om kolen, olie en gas in de grond te houden, zal het overgrote deel van de reserves van fossiele bedrijven niet gebruikt worden. Deze reserves worden dan zogenaamde ‘stranded assets’ en verliezen snel aan waarde, met een financieel verlies voor pensioendeelnemers. Daarnaast heeft recent onderzoek van wetenschappers Scholtens en Platinga aangetoond dat het rendement niet achteruit hoeft te gaan als ABP uit fossiel stapt (zie ook: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/kolen-olie-en-gas-zijn-niet-nodig-voor-een-veilig-pensioen~b2632bf8/)BELEG IN ONZE TOEKOMST

ABP moet stoppen met het financieren van de klimaatcrisis. ABP draagt ​​als grootste pensioenfonds van Europa een enorme verantwoordelijkheid. Volgens artikel 135 van de Pensioenwet moeten pensioenfondsen beleggen op een manier die de belangen van de deelnemers ondersteunt. Het is overduidelijk dat investeren in opwarming van de aarde niet in ons belang is. Wat hebben we aan een oudedagsvoorziening in een onleefbare wereld?WAT VRAGEN WIJ VAN ABP?

Om een ​​veilige leefomgeving te garanderen voor de wereldbevolking, toekomstige generaties en pensioendeelnemers, moet het ABP gaanbijdragen aan een snelle en rechtvaardige energietransitie . ABP moet hiertoe de volgende stappen nemen:

1. afstoten van fossiele brandstoffen en schadelijke industrieën die grote schade aanrichten aan ecosystemen.

2. Een onafhankelijke externe commissie van wetenschappers instellen om te onderzoeken of ABP minimaal voldoet aan het 1,5 graden-scenario van het Parijs-akkoord. De commissie moet verder gaan en beslissen of de maatregelen van het Parijs-akkoord nog steeds voldoende zijn om ons veilig te houden, gezien meer recent onderzoek;

3. Het vrijgekomen geld investeren in eerlijke oplossingen voor de klimaatcrisis, zoals hernieuwbare energiebronnen.WAT KUN JIJ DOEN?

Aangezien ons pensioen in handen is van zowel werkgevers als werknemers, is het belangrijk dat publieke instellingen hun invloed uitoefenen.

Veel instellingen in Nederland treden op tegen ABP, waaronder de Technische Universiteit Delft, waar meer dan honderd medewerkers een brief naar ABP hebben gestuurd om te eisen dat het fonds stopt met fossiele brandstoffen. Soortgelijke inspanningen worden geleverd aan de universiteiten van Maastricht, Wageningen en Utrecht.

Personeelsleden en bestuur komen samen om zich uit te spreken tegen de buitensporige investeringen van ABP. Wij sluiten ons bij hen aan.Wij verzoeken dat het CvB van de Universiteit van Amsterdam:

- Zich uitspreekt tegen de investeringen in fossiele brandstoffen van ABP door middel van een openbare verklaring die online wordt gepubliceerd en via een persbericht wordt gecommuniceerd, en die wordt gedeeld via de belangrijkste nieuwsbrieven van de UvA en haar sociale media;

- Onze onderwijsinstelling toevoegt aan de lijst van openbare instellingen die een fossielvrij pensioen willen via http://www.abpfossielvrij.nl/;

- Druk uitoefent op koepelorganisatie VSNU en de Stichting Onafhankelijke Publieke Werkgevers (ZPW) om een fossielvrij pensioen te eisen van het ABP;

- Rechtstreeks contact opneemt met ABP om haar bezwaren kenbaar te maken;Met vriendelijke groet,Medewerkers en studenten van de Universiteit van Amsterdam
Amsterdam, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Links

Updates

2021-11-01 10:35:41 +0100

Petitie is geslaagd met 1,099 handtekeningen

2021-09-17 14:53:50 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2021-06-24 14:12:25 +0200

500 handtekeningen verzameld

2021-06-21 13:02:26 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-06-21 12:09:38 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-06-21 09:44:56 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-06-14 17:25:13 +0200

10 handtekeningen verzameld