• Maak mijn pensioen schoon!
  Volgens het klimaatakkoord van Parijs en recente wetenschappelijke bevindingen moet alle uitstoot van broeikasgassen drastisch worden verminderd als we een enigszins leefbare wereld willen behouden. Hiertoe moet de fossiele industrie versneld worden afgebouwd. In weerwil van dit feit heeft ABP maar liefst € 17,4 miljard geïnvesteerd in meer dan 300 kolen-, olie- en gasbedrijven, onder meer in oliegiganten als Shell, ExxonMobil en Chevron. Naast het gegeven dat deze bedrijven betrokken zijn bij het zoeken naar onaangeboorde voorraden fossiele brandstoffen, lobbyen ze actief tegen effectief klimaatbeleid en schenden ze al decennialang de mensenrechten van inheemse volkeren. ABP investeert zelfs in bedrijven met kolenmijnen, concerns die boren in het kwetsbare Arctische gebied en ondernemingen die vervuilend schaliegas produceren. We kunnen deze hopeloos verouderde en levensbedreigende beleggingen in dit tijdsgewricht niet meer accepteren. We willen werken en studeren aan een fossielvrije universiteit. INVESTEREN IN FOSSIELE BRANDSTOFFEN IS NIET DUURZAAM Ook om financiële redenen baart het ons zorgen dat ABP investeert in een industrie die tot het verleden behoort. Financiële instellingen als het IMF waarschuwen voor de financiële risico’s van fossiele investeringen. Als we erin slagen om kolen, olie en gas in de grond te houden, zal het overgrote deel van de reserves van fossiele bedrijven niet gebruikt worden. Deze reserves worden dan zogenaamde ‘stranded assets’ en verliezen snel aan waarde, met een financieel verlies voor pensioendeelnemers. Daarnaast heeft recent onderzoek van wetenschappers Scholtens en Platinga aangetoond dat het rendement niet achteruit hoeft te gaan als ABP uit fossiel stapt (zie ook: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/kolen-olie-en-gas-zijn-niet-nodig-voor-een-veilig-pensioen~b2632bf8/) BELEG IN ONZE TOEKOMST ABP moet stoppen met het financieren van de klimaatcrisis. ABP draagt ​​als grootste pensioenfonds van Europa een enorme verantwoordelijkheid. Volgens artikel 135 van de Pensioenwet moeten pensioenfondsen beleggen op een manier die de belangen van de deelnemers ondersteunt. Het is overduidelijk dat investeren in opwarming van de aarde niet in ons belang is. Wat hebben we aan een oudedagsvoorziening in een onleefbare wereld? WAT VRAGEN WIJ VAN ABP? Om een ​​veilige leefomgeving te garanderen voor de wereldbevolking, toekomstige generaties en pensioendeelnemers, moet het ABP gaanbijdragen aan een snelle en rechtvaardige energietransitie . ABP moet hiertoe de volgende stappen nemen: 1. afstoten van fossiele brandstoffen en schadelijke industrieën die grote schade aanrichten aan ecosystemen. 2. Een onafhankelijke externe commissie van wetenschappers instellen om te onderzoeken of ABP minimaal voldoet aan het 1,5 graden-scenario van het Parijs-akkoord. De commissie moet verder gaan en beslissen of de maatregelen van het Parijs-akkoord nog steeds voldoende zijn om ons veilig te houden, gezien meer recent onderzoek; 3. Het vrijgekomen geld investeren in eerlijke oplossingen voor de klimaatcrisis, zoals hernieuwbare energiebronnen. WAT KUN JIJ DOEN? Aangezien ons pensioen in handen is van zowel werkgevers als werknemers, is het belangrijk dat publieke instellingen hun invloed uitoefenen. Veel instellingen in Nederland treden op tegen ABP, waaronder de Technische Universiteit Delft, waar meer dan honderd medewerkers een brief naar ABP hebben gestuurd om te eisen dat het fonds stopt met fossiele brandstoffen. Soortgelijke inspanningen worden geleverd aan de universiteiten van Maastricht, Wageningen en Utrecht. Personeelsleden en bestuur komen samen om zich uit te spreken tegen de buitensporige investeringen van ABP. Wij sluiten ons bij hen aan. Wij verzoeken dat het CvB van de Universiteit van Amsterdam: - Zich uitspreekt tegen de investeringen in fossiele brandstoffen van ABP door middel van een openbare verklaring die online wordt gepubliceerd en via een persbericht wordt gecommuniceerd, en die wordt gedeeld via de belangrijkste nieuwsbrieven van de UvA en haar sociale media; - Onze onderwijsinstelling toevoegt aan de lijst van openbare instellingen die een fossielvrij pensioen willen via http://www.abpfossielvrij.nl/; - Druk uitoefent op koepelorganisatie VSNU en de Stichting Onafhankelijke Publieke Werkgevers (ZPW) om een fossielvrij pensioen te eisen van het ABP; - Rechtstreeks contact opneemt met ABP om haar bezwaren kenbaar te maken; Met vriendelijke groet, Medewerkers en studenten van de Universiteit van Amsterdam
  1.106 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door UvA Fossilfree Picture
 • Radboud: Beëindig financiering van de klimaatcrisis
  Klimaatwetenschappers, ook van de Radboud Universiteit, waarschuwen dat het noodzakelijk is om de opwarming van de aarde tot gemiddeld 1,5 graad Celsius te beperken. Een hogere opwarming zal natuurlijke bronnen, ecosystemen, biodiversiteit, en voedselzekerheid wereldwijd veel erger beschadigen. Om de opwarming nog op tijd te stoppen is onmiddellijk daadkracht nodig. Maar ABP beheert pensioenen voor medewerkers van de Radboud Universiteit. Zij investeert in totaal ruim 17 miljard euro pensioengeld in bedrijven die de 1,5 graad doelstelling in gevaar brengen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Total, Shell, Exxon Mobil, BP en Chevron. . . . . . Meer informatie 1) IPCC over 1,5C temperatuurstijging (zie chapter 3): https://www.ipcc.ch/sr15/ 2) Interview met een klimaatbeleidswetenschapper van de Radboud Universiteit over 1,5C temperatuurstijging: https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/iwwr/2018/1-5-graad-temperatuurstijging-snel-daadkrachtig/ 3) Een artikel over de uitdagingen om de temperatuurstijging tot 1,5C te beperken: https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/interactive-the-1-point-5-degree-challenge# 4) ABP en de Radboud Universiteit: https://www.ru.nl/werken-bij/vm-nieuwe-medewerker/algemene/ 5) Artikel van Fossielvrij Nederland over de investeringen van ABP https://631nj1ki9k11gbkhx39b3qpz-wpengine.netdna-ssl.com/nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/Factsheet-ABP-en-fossiele-investeringen-1-oktober-2020.pdf 6) Overzicht van de beleggingen van ABP https://www.abp.nl/over-abp/duurzaam-en-verantwoord-beleggen/waarin-belegt-abp/ 7) Van 167 grote bedrijven is onder meer onderzocht of zij de 1,5C doelstselling zullen halen https://www.climateaction100.org/whos-involved/companies/?search_companies=total&company_sector=All . . . . . ENGLISH: We, students and employees of the Radboud University, ask the University Board to urge ABP to end all investments in companies that do not have a realistic plan to achieve the 1.5 degree target of the Paris Climate Agreement. Why is that important? Climate scientists, some of whom are working at the Radboud University, warn that it is necessary to limit global warming to an average of 1.5 degrees Celsius. If the temperature rise exceeds this level, it will cause significantly more damage to natural resources, ecosystems, biodiversity and food security worldwide. We need immediate action to stop the global warming in time. But ABP manages the pensions for Radboud University employees. It still invests a total of more than 17 billion euros of pension money in companies that jeopardise the 1.5 degree target. Companies like Total, Shell, Exxon Mobil, BP and Chevron. . . . . . More information 1) Information about 1.5C temperature rise on the IPCC website (see chapter 3): https://www.ipcc.ch/sr15/ 2) An interview with a Heleen de Coninck, climate policy scientist from Radboud University about 1.5C temperature rise: https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/iwwr/2018/1-5-graad-temperatuurstijging-snel-daadkrachtig/ 3) An article on the challenges of limiting the temperature rise to 1.5C: https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/interactive-the-1-point-5-degree-challenge# 4) ABP and Radboud University: https://www.ru.nl/werken-bij/vm-nieuwe-medewerker/algemene/ 5) An article by Fossil Free Netherlands about ABP's investments https://631nj1ki9k11gbkhx39b3qpz-wpengine.netdna-ssl.com/nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/Factsheet-ABP-en-fossiele-investeringen-1-oktober-2020.pdf 6) Overview of ABP's investments: https://www.abp.nl/over-abp/duurzaam-en-verantwoord-beleggen/waarin-belegt-abp/ 7) Investigation of, among other things, whether 167 large companies will achieve the 1.5C target https://www.climateaction100.org/whos-involved/companies/?search_companies=total&company_sector=All
  272 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Jurjen Kraan
 • Docenten van Maastricht University willen een fossielvrij pensioen
  Volgens het klimaatakkoord van Parijs moet onze uitstoot drastisch naar beneden, willen we kans houden op een leefbare wereld. Toch investeert ABP maar liefst 17,4 miljard in meer dan 300 kolen-, olie- en gasbedrijven, waaronder grote oliereuzen als Shell, ExxonMobil en Chevron. Als we alle kolen, olie en gas opboren die nu al gevonden is, stijgt de temperatuur al vele malen verder dan 2°C, waardoor de gevolgen van klimaatverandering steeds extremer worden. Het is daarom noodzakelijk dat alle zoektochten naar nieuwe fossiele projecten onmiddellijk gestaakt worden, en de meest vervuilende industrieën zoals kolen, schaliegas en teerzand zo snel mogelijk afgebouwd worden. ABP moet daarom bedrijven die hierbij betrokken zijn uitsluiten van haar beleggingen, en divesteren uit de fossiele industrie. INVESTEREN IN FOSSIEL IS ONVERSTANDIG Ook om financiële redenen baart het mij zorgen dat ABP investeert in een industrie die tot het verleden behoort. Financiële instellingen zoals het IMF waarschuwen voor de financiële risico’s van fossiele investeringen. Als we erin slagen om kolen, olie en gas in de grond te houden, zullen de meerderheid van de reserves van fossiele bedrijven niet gebruikt worden. Deze reserves worden dan zogenaamde ‘stranded assets’, en verliezen snel aan waarde, met een financieel verlies voor pensioendeelnemers. Daarnaast heeft recent onderzoek van wetenschappers Scholtens en Platinga aangetoond dat het rendement niet achteruit gaat als ABP uit fossiel stapt (zie ook: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/kolen-olie-en-gas-zijn-niet-nodig-voor-een-veilig-pensioen~b2632bf8/) BELEG IN ONZE TOEKOMST ABP moet stoppen met het financieren van de klimaatcrisis. Als grootste pensioenfonds van Europa heeft ABP een grote verantwoordelijkheid. Volgens artikel 135 van de Pensioenwet moeten pensioenfondsen beleggen in het belang van deelnemers. 58 procent van de ABP deelnemers geeft aan een duurzaam pensioen te willen. Het is overduidelijk dat investeren in de verhitting van de aarde niet in ons belang is. Wat hebben we aan een oudedagvoorziening in een onleefbare wereld? WAT KUN JIJ DOEN? Ons pensioen ligt in handen van werkgevers én werknemers, dus ik vraag je om als publieke instelling je invloed op ABP uit te oefenen. Zou je de volgende stappen willen zetten? - Spreek je uit tegen de fossiele investeringen van ABP, en voeg onze onderwijsinstelling toe aan de lijst van publieke instellingen die een fossielvrij pensioen willen op http://www.abpfossielvrij.nl - Verzoek de VSNU én de Stichting Zelfstandige Publieke werkgevers (ZPW) om bij ABP een fossielvrij pensioen te eisen. - Neem contact op met ABP om je bezwaren kenbaar te maken. Samen kunnen wij zorgen dat ons pensioen bijdraagt aan een rechtvaardige transitie, met respect voor mensenrechten wereldwijd. Ik reken op je! Vriendelijke groet, JE KUNT DIT ONDERTEKENEN ME JE EIGEN NAAM Docent op ##NAAM SCHOOL##
  1 van 100 Handtekeningen