• PFZW Fossielvrij
  Het pensioenfonds is een van de grootste financiers van NL in fossiel. Voor de toekomst van de mens is het belangrijk dat hier volledig en zo snel mogelijk een einde aan wordt gemaakt. PFZW heeft in de afgelopen jaren al enkele groenere keuzes gemaakt, maar deze zijn onvoldoende daadkrachtig en de tijd die ze er voor willen nemen hebben we niet.
  66 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Jason Keizer
 • Welzijnssector sta op voor een fossielvrij pensioen!
  Van kinderen, ouderen en mensen met een beperking tot de samenleving als geheel.... Zoals bij elke crisis treft de klimaatcrisis gemarginaliseerde groepen het hardst. Denk aan mensen die leven in armoede of mensen met fysieke beperkingen: zij hebben minder sociaal, mentaal, fysiek en/of financieel kapitaal om extreme hitte of overstroming te overleven. Maar ook (jonge) kinderen, zwangere vrouwen en ouderen behoren tot de risicogroepen. De door de klimaatcrisis ontstane voedsel- en watertekorten en het extreme weer leiden daarnaast tot een toename van armoede, ongelijkheid, agressie en geweld. En uiteindelijk zelfs tot ontwrichting en het uiteenvallen van de samenleving. Het Nederlandse pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) voorziet 2,6 miljoen medewerkers in de sector zorg en welzijn van pensioen, nu of in de toekomst. Dit fonds investeert 4,2 miljard in fossiele brandstoffen. Het investeren van pensioengeld van zorg- en welzijnsprofessionals in fossiele brandstoffen staat in schril contrast met de kern van het werk van deze 2,6 miljoen medewerkers: het ondersteunen van en zorgen voor mensen die dat nodig hebben, niemand uitgezonderd. Klimaatverandering is onlosmakelijk verbonden met mensenrechten, omdat klimaatverandering een verwoestend effect heeft op de leefomgeving en het welzijn van mensen. Ons eigen pensioenfonds, Stichting Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), zou wat dat aangaat niet langer mogen investeren in de fossiele brandstoffen die aan de basis liggen van deze problemen. Nog niet overtuigd? Lees hier nog meer achtergrondinformatie en Frequently Asked Questions! https://ap.lc/m5JJO
  166 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Christine Kuiper