Skip to main content

Aan: Sociaal professionals, bestuurders, beleidsmakers, therapeuten, kenniswerkers in de welzijnssector.

Welzijnssector sta op voor een fossielvrij pensioen!

Deze campagne is beëindigd

Broeikasgassen als CO2 en methaan warmen de aarde in snel tempo op. Alle internationale verdragen en waarschuwingen van wetenschappers ten spijt: het terugdringen van broeikasgas lukt vooralsnog niet. Sterker nog, de uitstoot neemt nog steeds toe. Onder de 1,5 graad opwarming blijven, zoals is afgesproken in het akkoord van Parijs, is al bijna niet meer mogelijk. De consequenties daarvan zijn immens: denk aan de overstromingen afgelopen juli in Limburg. Doen we nu niets, dan stevenen we onomkeerbaar af op een planeet zonder leven. Hoog tijd dus om in actie te komen. Daarom hebben wij een vraag aan jullie: Wil jij je ook publiekelijk uitspreken tegen de fossiele beleggingen van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)? En anderen oproepen om dit ook te doen? Hieronder valt te lezen waarom dit zo belangrijk is.

De klimaatcrisis en gezondheids- en welzijnscrisis gaan hand in hand. Hittegolven en epidemieën vormen wereldwijd in toenemende mate een bedreiging voor de volksgezondheid -, óók in Nederland. Daarnaast zijn er directe gezondheidsrisico's van fossiele brandstoffen, zoals de uitstoot van fijnstof en andere luchtvervuiling door kolencentrales. Deze fossiele vervuiling leidt wereldwijd tot vele honderdduizenden vermijdbare doden. Kinderen die opgroeien of naar school gaan in gebieden met verkeersgerelateerde luchtvervuiling hebben vaker last van luchtwegen en allergieën en een vijf keer grotere kans op zwakke longen. Naast consequenties voor de gezondheid, beïnvloedt klimaatverandering ook ons welzijn. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat meer dan 75% van de volwassen Nederlanders zich zorgen maakt over klimaatveranderingen voor toekomstige generaties. Meer dan de helft van de jongeren voelt wanhoop of verdriet over het klimaat.

Waarom is het belangrijk?

Van kinderen, ouderen en mensen met een beperking tot de samenleving als geheel.... Zoals bij elke crisis treft de klimaatcrisis gemarginaliseerde groepen het hardst. Denk aan mensen die leven in armoede of mensen met fysieke beperkingen: zij hebben minder sociaal, mentaal, fysiek en/of financieel kapitaal om extreme hitte of overstroming te overleven. Maar ook (jonge) kinderen, zwangere vrouwen en ouderen behoren tot de risicogroepen. De door de klimaatcrisis ontstane voedsel- en watertekorten en het extreme weer leiden daarnaast tot een toename van armoede, ongelijkheid, agressie en geweld. En uiteindelijk zelfs tot ontwrichting en het uiteenvallen van de samenleving.

Het Nederlandse pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) voorziet 2,6 miljoen medewerkers in de sector zorg en welzijn van pensioen, nu of in de toekomst. Dit fonds investeert 4,2 miljard in fossiele brandstoffen. Het investeren van pensioengeld van zorg- en welzijnsprofessionals in fossiele brandstoffen staat in schril contrast met de kern van het werk van deze 2,6 miljoen medewerkers: het ondersteunen van en zorgen voor mensen die dat nodig hebben, niemand uitgezonderd. Klimaatverandering is onlosmakelijk verbonden met mensenrechten, omdat klimaatverandering een verwoestend effect heeft op de leefomgeving en het welzijn van mensen. Ons eigen pensioenfonds, Stichting Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), zou wat dat aangaat niet langer mogen investeren in de fossiele brandstoffen die aan de basis liggen van deze problemen.

Nog niet overtuigd? Lees hier nog meer achtergrondinformatie en Frequently Asked Questions! https://ap.lc/m5JJO

Categorie

Links

Updates

2024-04-18 16:48:12 +0200

Petitie is geslaagd met 166 handtekeningen

2022-10-17 13:36:34 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-12-20 08:47:29 +0100

50 handtekeningen verzameld

2021-12-16 13:02:46 +0100

25 handtekeningen verzameld

2021-12-15 23:51:43 +0100

10 handtekeningen verzameld